Tel : 02 98 50 09 41

Equipements de pont

Taquet Hollow Cleat inox

Taquet Hollow Cleat inox 6.8 EUR

 

Taquet Hollow Cleat inox - 125 mm
40.132.12

Taquet Hollow Cleat inox - 150 mm 40.132.15
Taquet Hollow Cleat inox - 200 mm 40.132.20
Taquet Hollow Cleat inox - 250 mm 40.132.25
Taquet Hollow Cleat inox - 300 mm 40.132.30

 

  

Mentions légales      

            CGU